• NGUYỄN NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên,Tổ phó NT
  • Điện thoại:
   0385082767
 • LÊ THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986610198
 • Mai Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí phổ cập, giáo viên
 • Vũ Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH, Chủ tịch công đoàn